Mikołaj Markiewicz
Mikołaj Markiewicz

Twórca metody Trening Widzenia®, psycholog, trener i terapeuta wzroku. Usprawnianiem widzenia zajmuje się od ponad 35 lat. Pracuje w Polsce, Europie Zachodniej i w USA..

więcej...
Subskrypcja newslettera

Test wzroku

Dla kogo ta metoda?

Metoda Treningu Widzenia » Dla kogo ta metoda?

Trening Widzenia przeznaczony jest dla wielu grup odbiorców.

Osób dorosłych mających wady wzroku:

 • Krótkowidzów,
 • Dalekowidzów,
 • Osób mających astygmatyzm,
 • Osób, które w wieku średnim i starszym przestają widzieć wyraźnie z bliska.

Dzieci mających wady wzroku i nimi zagrożonych
Zajęcia mają charakter profilaktyczny i terapeutyczny.

Dzieci mających trudności w nauce
Trudności szkolne często są spowodowane złym używaniem wzroku. Dziecko może mieć pełną ostrość widzenia (nie mieć wady wzroku), ale nie potrafi w pełni wykorzystać otaczających je informacji:

 • nie rozumie czytanego tekstu,
 • nie jest w stanie skupić się na czytaniu,
 • źle ocenia odległość,
 • nie potrafi oddzielić informacji ważnych od nieistotnych,
 • robi błędy w pisaniu i czytaniu.

Psychologów, pedagogów i nauczycieli
Trening Widzenia gwarantuje wzbogacenie warsztatu pracy profesjonalistów prowadzących zajęcia dla dzieci i dorosłych; poszerza zakres umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych. Techniki pracy zaczerpnięte z Treningu Widzenia usprawniają działanie analizatora wzrokowego, co pozwala przezwyciężyć wiele specyficznych, jak i codziennych trudności doświadczanych przez dzieci i dorosłych i znacząco zwiększyć ich potencjał rozwojowy.

Grup zawodowych, dla których lepsze widzenie jest warunkiem sukcesu profesjonalnego

 • Osób pracujących z komputerem, tekstem (m.in. informatyków, pracowników biurowych),
 • Sportowców (szczególnie zawodników gier zespołowych: siatkarzy, koszykarzy, piłkarzy),
 • Pilotów,
 • Kierowców,
 • Osób pracujących po ciemku, w specyficznych warunkach,
 • Innych, wykonujących zadania wymagające specyficznego używania wzroku.

Początkiem pracy jest przeprowadzenie analizy warunków używania wzroku. W zależności od specyfiki pracy i zadań odbiorców, opracowywany jest program usprawniający wybrane umiejętności wzrokowe. Istnieje możliwość przekazania licencji opracowanego programu, co gwarantuje możliwość samodzielnego prowadzenia szkoleń i daje przewagę nad konkurencją.

Osób mających ograniczone możliwości widzenia w wyniku urazów czy chorób
Pracujemy wyłącznie z osobami będącymi pod opieką okulistów. Najczęściej zgłaszają się do nas (nierzadko też z polecenia lekarza) osoby, którym klasyczna medycyna nie może już bardziej pomóc.
W takich przypadkach uczymy, jak optymalnie wykorzystać to, co oczy wciąż potrafią robić oraz uruchomić rezerwy znajdujące się w oczach i mózgu. Nasze 34. letnie doświadczenia jednoznacznie pokazują, że każdy z nas ma ogromne, niewykorzystane rezerwy zmysłu wzroku. Nigdy z góry nie można przewidzieć, jak bardzo można poprawić swój wzrok za pomocą Treningu Widzenia. Efekty często przechodzą najśmielsze oczekiwania.
W Ośrodku nie pracują lekarze. W żadnym przypadku nasze zajęcia nie zastąpią leczenia chorób oczu. Jeśli jednak stan oczu jest stabilny, Trening Widzenia jest uzupełnieniem leczenia. W przypadku urazów fizycznych, poza leczeniem medycznym, zawsze warto poddać się rehabilitacji. Dokładnie tak samo jest ze wzrokiem: bez względu na stan oczu zawsze można lepiej wykorzystywać to, co jeszcze mamy w naszych naturalnych zasobach.