Mikołaj Markiewicz
Mikołaj Markiewicz

Twórca metody Trening Widzenia®, psycholog, trener i terapeuta wzroku. Usprawnianiem widzenia zajmuje się od ponad 35 lat. Pracuje w Polsce, Europie Zachodniej i w USA.

więcej...
Subskrypcja newslettera

Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych

Dla kadry placówek edukacyjnych » Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych

 • poprawa widzenia,ćwiczenia wzroku,trening widzenia,wady wzroku,słaby wzrok,krótkowzroczność,dalekowzroczność,zmęczenie oczu,warsztaty,trening wzroku,trenowanie widzenia,poprawa wzroku,neuro-rehabilitacja,naprawa wzroku

Program szkolenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie od lat zgłaszają nauczyciele przedszkolni. Rozumieją oni, że wzrok ma podstawowe znaczenie dla rozwoju dzieci, poznawania świata, uczenia się. Na dobre widzenie składa się wiele umiejętności – każdą z nich możemy i powinniśmy rozwijać u dzieci. Podczas szkolenia prowadzący dzieli się wiedzą na ten temat oraz pokazuje, jak ją wykorzystać w pracy z dziećmi.

Proponowane szkolenie to propozycja 70 zabaw, które można przeprowadzić z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wyjaśnienie podstawowych umiejętności składających się na dobre widzenie. Zabawy rozwijają różnorodne umiejętności dzieci, zarówno te dotyczące wzroku, jak i te związane z poprawą koordynacji i motoryki. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli małych dzieci, bez względu na to czy ich podopieczni mają jakieś problemy ze wzrokiem czy nie.

Prezentowane zabawy mogą urozmaicić pracę z grupą dzieci w każdym przedszkolu. Proponowane zabawy są łatwe do przeprowadzenia i nie wymagają długich i mozolnych przygotowań.

Forma warsztatów:

Kurs realizowany jest metodą warsztatową oraz wykład. Większość czasu poświęcona jest na prezentację zabaw i omawianie zasad ich tworzenia. Wstępem do każdej grupy zabaw jest krótki wykład zapoznający z teoretycznymi aspektami omawianych ćwiczeń. Elementem szkolenia będzie także praca w grupach, dyskusja oraz analiza doświadczeń uczestników.

Zajęcia trwają 3 dni (3 popołudnia w tygodniu) lub 2 dni (weekend), w sumie 18 godzin dydaktycznych.

Osoby zgłaszające się indywidualnie zapisywane są na listę oczekujących na zajęcia w Warszawie.

Uczestnikom zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe zawierające opis 70 zabaw oraz omówienie zagadnień teoretycznych,
 • narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne,
 • zaświadczenie o ukończeniu programu doskonalenia zawodowego wystawiane przez Mikołaja Markiewicza posiadającego tytuł Edukatora.

 

Efekty:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • posiadał podstawową wiedzę o funkcjonowaniu wzroku i umiejętnościach składających się na optymalne widzenie,
 • rozumiał zagrożenia dla wzroku i rozwoju dziecka płynące z przebywania i zabawy w środowisku przedszkolnym,
 • znał i umiał poprowadzić zabawy aktywizujące analizator wzrokowy,
 • umiał dobrać odpowiednie zabawy do potrzeb dzieci i sytuacji,
 • umiał skonstruować program wspierania rozwoju analizatora wzrokowego adekwatny do warunków przedszkola z uwzględnieniem jego potrzeb, zasobów, możliwości, jak i oczekiwań rodziców,
 • potrafił zaproponować odpowiednio dobrane ćwiczenia dla potrzebujących tego dzieci,
 • umiał przeprowadzić rozmowę informacyjną z rodzicami na temat znaczenia wzroku i wspierania rozwoju widzenia,
 • potrafił wykorzystywać i polecić rodzicom literaturę adekwatną do problemów dziecka,
 • umiał ocenić efektywność pracy z dziećmi,
 • potrafił nawiązać, w razie potrzeby, kontakt ze specjalistami mogącymi pomóc dzieciom mającym trudności związane ze wzrokiem.

 

Liczba uczestników: 10-18 osób