Mikołaj Markiewicz
Mikołaj Markiewicz

Twórca metody Trening Widzenia®, psycholog, trener i terapeuta wzroku. Usprawnianiem widzenia zajmuje się od ponad 35 lat. Pracuje w Polsce, Europie Zachodniej i w USA.

więcej...
Subskrypcja newslettera

Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Dla kadry placówek edukacyjnych » Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

 • poprawa widzenia,ćwiczenia wzroku,trening widzenia,wady wzroku,słaby wzrok,krótkowzroczność,dalekowzroczność,zmęczenie oczu,warsztaty,trening wzroku,trenowanie widzenia,poprawa wzroku,neuro-rehabilitacja,naprawa wzroku

Warsztaty Treningu Widzenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą to zajęcia przeznaczone są dla profesjonalistów chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą znaczenia wzroku w rozwoju dzieci. Zajęcia nastawione są na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności poprzez wzbogacenie warsztatu pracy. Szkolenie daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. W szczególności pozwala na zdobycie umiejętności dotyczących diagnozowania i usprawniania określonych problemów związanych z widzeniem, z drugiej strony uświadamia znaczenie wzroku w codziennej pracy z dziećmi. Zapraszamy psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, osoby pracujące z dziećmi z wadami wzroku, terapeutów.

Proponowane szkolenie to propozycja 40 łatwych ćwiczeń, które można przeprowadzać w różnych formach z dziećmi i młodzieżą oraz wyjaśnienie podstawowych umiejętności składających się na dobre widzenie.

Proponowane szkolenie zapewnia wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i usprawniania określonych problemów związanych z widzeniem. Uświadamia także znaczenie wzroku w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas zajęć przekazywane są praktyczne umiejętności przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Trening Widzenia jest to metoda, która daje wiele możliwości w pracy z dziećmi i młodzieżą mającą trudności szkolne i rozwojowe. Podczas zajęć uczestnicy poznają sposoby diagnozy i terapii podstawowych zaburzeń widzenia.

W przypadku uczniów łatwo jest skorygować krótko- i dalekowzroczność za pomocą okularów, natomiast ogromna ilość innych problemów związanych z widzeniem pozostaje niezauważona. W przypadku niektórych dzieci żadna terapia nie przyniesie rezultatów i nie poprawi funkcjonowania dziecka jeżeli nie wyrówna się jego deficytów w zakresie działania analizatora wzrokowego. Optymalne widzenie to współdziałanie co najmniej kilkunastu różnych umiejętności.

Forma warsztatów:

Zajęcia będą realizowane metodą warsztatową oraz wykładu. W czasie zajęć zostaną zastosowane aktywizujące metody nauczania. Dominującą formą pracy będą ćwiczenia wykonywane przez uczestników. Wstępem do każdej grupy ćwiczeń będzie krótki wykład zapoznający z teoretycznymi aspektami omawianych ćwiczeń. Elementem szkolenia będzie także dyskusja oraz analiza doświadczeń uczestników. Realizacja treści programowych odbędzie się poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach.

Uczestnicy warsztatów podkreślają, że zdobytą wiedzę mogą łatwo wykorzystywać w swojej pracy, wplatając elementy ćwiczeń do prowadzonych zajęć.

Zajęcia trwają 3 dni (3 popołudnia w tygodniu) lub 2 dni (weekend). W sumie 18 godzin dydaktycznych. Placówka będąca organizatorem zajęć musi zapewnić odpowiednią liczbę uczestników. Osoby zgłaszające się indywidualnie zapisywane są na listę oczekujących na zdjęcia w Warszawie.

Uczestnikom zapewniamy:

 • niezbędne w pracy materiały merytoryczne zawierające zarówno omówienie zagadnień teoretycznych, jak i opisy zabaw i ćwiczeń,
 • narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne,
 • zaświadczenie o ukończeniu programu doskonalenia zawodowego wystawiane przez Mikołaja Markiewicza posiadającego tytuł Edukatora.

 

Efekty:
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy podstawowych problemów wzrokowych,
 • znał i umiał poprowadzić ćwiczenia aktywizujące analizator wzrokowy,
 • umiał wykorzystywać ćwiczenia rozwijające wszystkie umiejętności składające się na dobre widzenie,
 • umiał dobrać odpowiednie ćwiczenia do potrzeb dzieci, młodzieży i sytuacji,
 • posiadał umiejętności przydatne w pracy zarówno z dziećmi dobrze widzącymi, jak i mającymi wady wzroku,
 • posiadał wiedzę i umiejętności jak ćwiczyć, relaksować i wzmacniać oczy, aby zapobiegać wadom wzroku i przyswajać nawyki dobrego używania oczu,
 • posiadał podstawową wiedzę o funkcjonowaniu wzroku i umiejętnościach składających się na optymalne widzenie,
 • rozumiał zagrożenia dla wzroku i rozwoju dzieci i młodzieży,
 • posiadał praktyczne umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą owocujące lepszym funkcjonowaniem wzroku,
 • umiał skonstruować program wspierania rozwoju analizatora wzrokowego z uwzględnieniem potrzeb, zasobów i możliwości dzieci i młodzieży,
 • potrafił zaproponować odpowiednio dobrane ćwiczenia dla osób zagrożonych pogarszaniem wzroku,
 • potrafił wykorzystać i polecić rodzicom literaturę adekwatną do problemów dzieci i młodzieży,
 • umiał ocenić efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • potrafił nawiązać, w razie potrzeby, kontakt ze specjalistami mogącymi pomóc dzieciom i młodzieży mającej trudności związane ze wzrokiem.

 

 

Liczba uczestników: 10-18 osób